TEKNOLOGIEN BAG HUGIN PREDICTIT

HUGIN PredictIT er en multitenant software stack designet som en Software-as-a-Service løsning. PredictIT kan installeres og afvikles lokalt på virksomhedens egne systemer eller hostes eksternt, hvis det foretrækkes.

Løsningen benytter Bayesianske netværk (en avanceret statistisk model) til at lære statistiske sammenhænge mellem sensormålinger ud fra en kombination af data og viden. Denne model anvendes til at identificere situationer, som afviger fra normal operation, og dermed kan være en tidlig indikation på fx slid, hvilket senere kan forårsage nedbrud. Metoden kan identificere hvilke sensormålinger, der indikerer en mulig fejlsituation og denne information kan benyttes i forbindelse med fejlfinding, hvis en fejl opstår.

Den unikke ved Bayesianske netværk er, at de giver mulighed for at kombinere data og viden til at bygge den bedste model. Det er derfor muligt at starte brugen af PredictIT uden en eneste måling. Implementationen af HUGIN PredictIT starter ikke nødvendigvis med en større dataindsamlingsopgave.

Det er muligt at anvende PredictIT på enkelt maskiner, produktionslinjer og fabriksniveau.

HUGINs generelle softwarepakke finder anvendelse til løsning af meget forskellige problemstillinger i en række områder. Læs mere om HUGIN software her www.hugin.com.

teknologi